Wsparcie na wdrożenie innowacyjnych technologii w ramach Mechanizmu Norweskiego.


 

 

Dotacje w wysokości nawet do 2 mln euro! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w całej Polsce prowadzi spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa mogą starać się o środki na wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub technologii. W programie przewidziano osobną pulę środków skierowaną dla firm prowadzonych przez kobiety.

 

Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług). Składane projekty powinny kwalifikować się do co najmniej jednego z poniższych obszarów tematycznych:

technologie przyjazne środowisku (green industry innovation) – projekty inwestycyjne potencjalnie przyczyniające się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno działalności własnej przedsiębiorcy, jak i produktów, które wprowadzi na rynek.

innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth) – projekty dotyczące tzw. błękitnego wzrostu, skierowane dla wnioskodawców działających w sektorze gospodarki morskiej lub wód śródlądowych.

technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies) – projekty dotyczące rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym osobom starszym.

W programie przewidziano dodatkowy konkurs „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet”, czyli osobna pula środków, o które mogą starać się firmy, których właścicielkami lub współwłaścicielkami są kobiety. Czynnikiem zwiększającym szanse otrzymania grantu będzie realizacja projektu w partnerstwie z podmiotem norweskim.

Podczas bezpłatnych spotkań informacyjnych eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) omawiają m.in. jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie, jaka jest specyfikacja i wskaźniki projektów zgłaszanych do programu oraz czym są wydatki uznawane za koszty kwalifikowane i jakie będą kryteria oceniania projektów.

Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie obywają się w całej Polsce. W lutym będzie można wziąć udział w spotkaniu w Kielcach.

Więcej informacji o programie: https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie

źródło

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podziel się
Podziel się